Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-93

RK-40-2013-93.doc
Číslo materiálu93
Číslo jednacíRK-40-2013-93
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku
Zpracoval H. Hošková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne
13. 12. 2011 a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podaly příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč a Střední odborná škola Nové Město na Moravě návrhy na vyřazení nepotřebného majetku.

1. Dne 1. 11. 2013 rozhodl písemně ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se o Škodu Felicii COMBI, registrační značka TRH 19-38, rok výroby 1996, rok pořízení 1999, pořizovací cena 230 644 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Osobní automobil je pro další provoz nezpůsobilý. Neprošel technickou kontrolou. Náklady na opravu jsou vzhledem ke stáří auta neekonomické. Dle protokolu o technické prohlídce je automobil zkorodovaný, některé zkorodované části karoserie narušují celkovou pevnost a spolehlivost vozidla, z brzdového potrubí uniká kapalina. Vzhledem k těmto skutečnostem ředitel školy rozhodl, že nebude tento majetek nabídnut jiným organizacím zřizovaným Krajem Vysočina ani nabídnut k případnému odprodeji. Střední průmyslová škola navrhuje předat auto k ekologické likvidaci společností AUTO ELA,
s. r. o.

2. Dne 18. 9. 2013 rozhodl písemně ředitel Střední odborné školy Nové Město
na Moravě o nepotřebném majetku. Jedná se o kopírovací stroj Minolta Di250, inventární číslo 5-400190, rok pořízení 2000, pořizovací hodnota 173 228 Kč, zůstatková hodnota 0 Kč.
Kopírovací stroj byl používán na domově mládeže. Dle odborné firmy je stroj na konci své životnosti, je opotřebován a náhradní díly se již nedodávají. Kopírovací stroj byl nabídnut na webových stránkách kraje. Žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina
o něj neprojevila zájem. Střední odborná škola Nové město na Moravě proto navrhuje jeho ekologickou likvidaci firmou Rema Systém a.s.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhů škol.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s vyřazením Škody Felicie COMBI, registrační značka TRH 19-38 z majetku kraje způsobem navrženým Střední průmyslovou školou Třebíč dle materiálu RK-40-2013-93;
* s vyřazením kopírovací stroj Minolta Di250, inventární číslo 5-400190 z majetku kraje způsobem navrženým Střední odbornou školou Nové Město na Moravě dle materiálu RK-40-2013-93.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu a ředitelé Střední průmyslové školy Třebíč a Střední odborné školy Nové Město na Moravě.
Termín 31. 1. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz