Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-67

RK-40-2013-67.doc  RK-40-2013-67pr01.pdf  RK-40-2013-67pr02.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-40-2013-67
NázevPeněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, dále také nemocnice , obdržela nabídku peněžního daru ve výši 40 000 Kč od společnosti ICZ a.s. na pořízení operačního mikroskopu pro oční oddělení. Dárce je dlouholetým obchodním partnerem nemocnice.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí peněžního účelového daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Žádost nemocnice je obsažena v materiálu RK-40-2013-67, př. 1, darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-40-2013-67, př. 2.
Návrh řešení Dar je určen k využití v hlavní činnosti nemocnice, pořízení očního mikroskopu nemocnice plánuje v roce 2014. Odbor zdravotnictví proto doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-40-2013-67, př. 2. Pořízení operačního mikroskopu v předpokládané výši 2 000 tis. Kč z darů má nemocnice uvedeno v návrhu investičního plánu na rok 2014.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2013-67, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz