Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-63

RK-40-2013-63.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-40-2013-63
NázevProjekty Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval M. Ferklová
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá návrhem rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou , a z toho vyplývající potřeby schválení rozpočtového opatření.
Realizace a financování projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou byly schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0167/02/2012/ZK. Rada kraje schválila usnesením 1045/21/2011/RK předložení Projektu do Operačního programu Životní prostředí.
Dne 10. a 11. 12. 2013 byla na zvláštní účet projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou připsána dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 285 560,00 Kč za první dílčí část projektu.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření vyplývající z přijetí účelové dotace.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z OP ŽP ve výši 285 560 Kč, která je určena na financování projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou . Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 285 560,00 Kč za zrealizovanou první dílčí část projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou .
Odpovědnost OŽP, OE
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz