Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-51

RK-40-2013-51.doc  RK-40-2013-51pr01.xls  RK-40-2013-51pr02.xls  RK-40-2013-51pr03.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-40-2013-51
NázevZpráva o pokroku a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 2. monitorovacího období projektu Angažovanci
Zpracoval B. Šprynarová, D. Marešová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informace o realizaci projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (dále jen Angažovanci ) a prohlášení skutečností uvedených v materiálu RK-40-2013-51, př. 3.
Kraj Vysočina je v rámci projektu Angažovanci , který je podpořený v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013, vedoucím partnerem (Lead partner). Nedílnou součástí soupisky vynaložených finančních prostředků je prohlášení Kraje Vysočina, jehož znění je obsahem materiálu RK-40-2013-51, př. 3.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-40-2013-51, př. 1,
RK-40-2013-51, př. 2, RK-40-2013-51, př. 3 v rámci projektu Angažovanci za 2. monitorovací období od 1. 6. 2013 do 30. 11. 2013.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálech RK-40-2013-51, př. 1, RK-40-2013-51, př. 2,
RK-40-2013-51, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-40-2013-51, př. 3.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz