Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-50

RK-40-2013-50.doc  RK-40-2013-50pr01.pdf  RK-40-2013-50pr02.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-40-2013-50
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na dokumentární film Sama proti času
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuProdukční agentura CHYTEJ s. r. o., a pan režisér David Bonaventura ve spolupráci s Novis teamem natáčí celovečerní dokumentární film o Martině Sáblíkové s názvem Sama proti času. Stěžejním tématem dokumentu je cesta děvčete z Vysočiny do světa těch nejlepších sportovců - olympioniků. Cílem dokumentárního filmu je výtvarnou a nenucenou formou vyprávění představit Martinu Sáblíkovou široké veřejnosti, která rychlobruslařku zná a fandí jí, ale vzhledem k určité okrajovosti rychlobruslení v naší zemi o ní ztrácí rychle povědomí. V České republice neexistuje rychlobruslařská dráha, sportovní zázemí je minimální a členská základna čítá několik desítek lidí. O to úžasnější je skutečnost, že z prostředí Vysočiny vychází fenomén jménem Martina Sáblíková, který dobývá světové sportovní úspěchy. Kraj Vysočina jako rodiště Martiny Sáblíkové a vztah k Vysočině je součástí celého dokumentu a jasně z něj vyplývá. Dokumentární film Sama proti času bude představen v kinech od ledna 2014 a v České televizi bude odvysílán hned po slavnostním ceremoniálu Olympijských her v Soči v únoru 2014. Promítání filmu bude také součástí doprovodných programů pro účastníky Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže, které na Vysočině proběhnou od 19. do 24. ledna 2014. Produkční agentura CHYTEJ s. r. o. se obrátila na Kraj Vysočina s žádostí o podporu výše uvedeného dokumentu ve výši 200 000 Kč. Bližší informace jsou uvedeny v žádosti o podporu akce, jež je obsahem materiálu RK-40-2013-50, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a navrhuje radě kraje poskytnout společnosti CHYTEJ s. r. o., Příběnická 1105, Tábor, IČO: 251 72 212 dotaci ve výši 200 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s natáčením filmu Sama proti času. Finanční krytí bude zajištěno z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje navýšením kapitoly Zastupitelstvo kraje.
StanoviskaEkonomický odbor Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 11. 12. 2013 činí 15 943 tis. Kč.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O000530.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč společnosti CHYTEJ s. r. o., Příběnická 1105, Tábor, IČO: 251 72 212 na krytí nákladů souvisejících s natáčením filmu Sama proti času dle materiálu RK-40-2013-50, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz