Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-47

RK-40-2013-47.doc  RK-40-2013-47pr01.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-40-2013-47
NázevPoskytnutí daru vítězům krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2014
Zpracoval K. Nedvědová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina vyhlásil pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina již pátý ročník vědomostní soutěže pro druhý stupeň základních škol a žáky víceletých gymnázií v kraji s názvem Poznej Vysočinu 2014 , jejímž cílem je v neposlední řadě podpořit zájem studentů o Kraj Vysočina. Krajská soutěž prověřuje znalosti zejména regionálního zeměpisu, místopisu, přírodovědy, historie, kultury nebo ochrany životního prostředí a probíhá ve dvou kolech. První kolo soutěže se uskuteční na školách v průběhu měsíce února 2014.
Na základě výsledků prvního kola budou z každé školy vybráni dva žáci (vždy dívka a chlapec), kteří se zúčastní druhého kola soutěže. Druhé kolo soutěže proběhne v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 21. března 2014 pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina. Čtyřicet nejlepších žáků z druhého kola se zúčastní dvoudenní návštěvy hlavního města Prahy spojené s kulturní akcí a prohlídkou sídla Poslanecké sněmovny nebo Senátu ČR.
Dary pro vítěze druhého kola krajské soutěže budou hrazeny z finančních prostředků, které budou Kraji Vysočina poskytnuty firmami Sberbank a PSJ na základě Smlouvy o spolupráci.
Návrh řešení OSH navrhuje radě kraje schválit dar účastníkům druhého kola krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2014 , kteří se umístí na prvních třech místech, a to takto:
* První místo: ultrabook ASUS SS56CM-47214H (S56CM-47214H), Intel i3-3217U 1.8GHz DC, 4GB DDR3, 24GB SSD + 750GB, Windows 8. Cena s DPH: 14950 Kč.
* Druhé místo: tablet Samsung Galaxy Tab3 T2100, 7 8GB White,
SM-T2100ZWAXEZ. Cena s DPH: 5 090 Kč.
* Třetí místo: tablet Yarvik Luna 10c 10 8GB Android 4.1, TAB10-150. Cena
s DPH: 3 490 Kč.
Celková hodnota darů je 23 530 Kč s DPH

Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), rada kraje rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.
StanoviskaOdbor informatiky
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00841.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dary účastníkům druhého kola krajské soutěže Poznej Vysočinu 2014 , kteří se umístí na prvních třech místech, a to takto:
* První místo: ultrabook, ASUS SS56CM-47214H (S56CM-47214H), Intel i3-3217U 1.8GHz DC, 4GB DDR3, 24GB SSD + 750GB, Windows 8. Cena s DPH: 14950 Kč;
* Druhé místo: tablet Samsung Galaxy Tab3 T2100, 7 8GB White, SM-T2100ZWAXEZ. Cena s DPH: 5 090 Kč;
* Třetí místo: tablet Yarvik Luna 10c 10 8GB Android 4.1, TAB10-150. Cena s DPH: 3 490 Kč
na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-40-2013-47, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 21. 3. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz