Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-42

RK-40-2013-42.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-40-2013-42
NázevSchválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení jednorázového pořízení propagačních předmětů nad rámec limitů stanovených Směrnicí pro nakládání s propagačními předměty. Propagační předměty jsou s určením pro účastníky soutěže Mladý cyklista, mezinárodní cyklistické soutěže, policejního dětského tábora se zaměřením na bezpečnost silničního provozu, účastníků akcí organizovaných Krajem Vysočina, dětí z mateřských a základních škol v Kraji Vysočina. Oprávněnou osobou k použití propagačních předmětů je náměstek hejtmana Ing. Libor Joukl. Jedná se o pořízení materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky v celkové výši 100 000 Kč.
Pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-40-2013-42 bude hrazeno z prostředků kapitoly Doprava § 2223 Bezpečnost silničního provozu ve výši 23 000 Kč. Dále bude realizováno rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava povýšením § 2223 Bezpečnost silničního provozu o částku 77 000 Kč při současném snížení § 2212, pol. 5169 o částku 77 000 Kč (nevyčerpané výdaje na odstraňování nepovolených reklamních zařízení a překladů ve správním řízení).
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit:
* pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-40-2013-42
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2223 - Bezpečnost silničního provozu o částku 77 000 Kč při současném snížení § 2212 Silnice pol. 5169 o částku 77 000 Kč na zajištění nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky dle materiálu RK-40-2013-42.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Doprava
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky:
Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí, nemá připomínek k navrhovanému řešení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-40-2013-42;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2223 - Bezpečnost silničního provozu o částku 77 000 Kč při současném snížení § 2212 Silnice o částku 77 000 Kč na zajištění nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky dle materiálu RK-40-2013-42.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz