Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-38

RK-40-2013-38.doc  RK-40-2013-38pr01.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-40-2013-38
Název5. zpráva o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem materiálu je schválení 5. zprávy o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3. Tento projekt byl podpořen v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit 5. zprávu o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3 dle materiálu RK-40-2013-38, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Grémium ředitele bere monitorovací zprávu na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
5. zprávu o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3 dle materiálu
RK-40-2013-38, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz