Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-29

RK-40-2013-29.doc  RK-40-2013-29pr01.doc  RK-40-2013-29pr01upr1.doc  RK-40-2013-29pr02.doc  RK-40-2013-29pr02upr1.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-40-2013-29
NázevProjekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
Zpracoval A. Prokešová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o závěrečnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu k projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line - CZ.1.11/2.2.00/06.00938, spolufinancovaného Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, jejíž součástí jsou čestná prohlášení ve vztahu k výše jmenovanému projektu. Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu za druhou etapu projektu je předkládána za sledované období 1. 10. 2013 - 30. 11. 2013 a je včetně čestných prohlášení součástí materiálu RK-40-2013-29, př. 1 a RK-40-2013-29, př. 2.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit závěrečnou monitorovací zprávu k projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line za sledované období 1. 10. 2013 - 30. 11. 2013, která je obsažena v RK-40-2013-29, př. 1 a žádost o platbu za druhou etapu projektu, která je obsažena v materiálu RK-40-2013-29, př. 2 a prohlásit skutečnosti, které jsou součástí materiálu RK-40-2013-29, př. 1 a RK-40-2013-29, př. 2.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaProjektová kancelář ....................................................
Ekonomický odbor ......................................................
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
závěrečnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu k projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line za sledované období 1. 10. 2013 - 30. 11. 2013, uvedenou v materiálech
RK-40-2013-29, př. 1 a RK-40-2013-29, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-40-2013-29, př. 1 a RK-40-2013-29, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 17. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz