Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-24

RK-40-2013-24.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-40-2013-24
NázevZáměr propagace Kraje Vysočina v tematické příloze Literárních novin
Zpracoval L. Novotná
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuOdbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá Radě Kraje Vysočina návrh na schválení záměru propagace Kraje Vysočina v roce 2014 v Literárních novinách, resp. její tematické příloze Regiony kultury , která se věnuje kulturnímu dění v regionech. Stěžejní část prezentace zajistí redakce Literárních novin, nedílnou součástí bude spolupráce Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Jedná se o komerční přílohu, na jejímž financování se vždy podílí prezentovaný subjekt.
Příloha je vydávána v rozsahu cca 8 stran novinového formátu, plnobarevných, doplněných obrazovým materiálem, v nákladu cca 10 000 výtisků vložených do celostátního vydání Literárních novin, příp. je možnost samostatného dotisku přílohy v předem dohodnutém množství.
Literární noviny vycházejí od roku 1927 s několika přestávkami až do současnosti. Záměr prezentace krajů v příloze Literárních novin je podporován Radou Asociace krajů ČR, zatím byly představeny formou samostatné přílohy Jihomoravský, Jihočeský a Moravskoslezský kraj.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit záměr propagace Kraje Vysočina v roce 2014 v Literárních novinách, resp. v tematické příloze Regiony kultury , s předpokládaným termínem vydání přílohy Kraj Vysočina v březnu 2014.
Finanční prostředky na pokrytí části nákladů ve výši cca 92 000 Kč (včetně DPH) budou nárokovány z rozpočtu kraje počátkem roku 2014.
StanoviskaStanovisko odboru sekretariátu hejtmana: Odbor sekretariátu hejtmana vítá aktivity v oblasti propagace kultury v Kraji Vysočina dle materiálu RK-40-2013-24.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
záměr propagace Kraje Vysočina v roce 2014 v tematické příloze Literárních novin.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz