Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-20

RK-40-2013-20.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-40-2013-20
NázevZměna pracovní smlouvy projektového a finančního manažera projektů transformace od 1. 1. 2014
Zpracoval V. Švarcová, J. Bína
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0078/02/2013/RK rada kraje vzala na vědomí informaci o prodloužení pracovního poměru jednoho funkčního místa do 30. 4. 2013 pro projekt Transformace ÚSP Jinošov a do ukončení aktivit projektů Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a III. s obsahovou náplní funkčního místa zaměřeného na administraci projektů transformace, tj. do
31. 5. 2015.
Dále rada tímto usnesením schválila zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 301 000 Kč, rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 12 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 12 000 Kč.
Následně usnesením rady č. 0814/15/2013/RK bylo schváleno mimo jiné personální zajištění projektů transformace financovaných z Integrovaného operačního programu s určením odpovědnosti a finančních zdrojů s účinností od 1. 5. 2013:
* pro pracovní pozici projektový a finanční manažer (OSV) II :
pro projekt Transformace ÚSP Křižanov I. a v případě vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace do 31. 5. 2015 pro projekty Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III. s obsahovou náplní funkčního místa zaměřeného na administraci projektů transformace.
V předkládací zprávě byl uveden předpoklad financování této pozice z projektu Transformace ÚSP Křižanov I do 31. 12. 2013 a do tohoto termínu byla také prodloužena pracovní smlouva zaměstnance na této pracovní pozici.
Dva další projekty uvedené ve schváleném usnesení neobdrželi zatím rozhodnutí o poskytnutí dotace a není možné z nich danou pozici financovat. Z projektu Transformace ÚSP Křižanov I by bylo možné ještě po část roku 2014 financovat náklady uvedené pracovní pozice. Dále bylo zjištěno analýzou a konzultací s MPSV, že další financování této pozice by umožnili nečerpané prostředky na projektech Transformace ÚSP Jinošov II a Transformace ÚSP Jinošov III.
Návrh řešení Navrhujeme, aby rada kraje schválila personální zajištění projektů transformace financovaných z Integrovaného operačního programu s určením odpovědnosti a finančních zdrojů u pracovní pozice projektový a finanční manažer (OSV) II pro projekty Transformace ÚSP Křižanov I., Transformace ÚSP Jinošov II a Transformace ÚSP Jinošov III. s obsahovou náplní funkčního místa zaměřeného na administraci projektů transformace (výše úvazků na jednotlivé projekty bude efektivně čerpána dle administrativní náročnosti každého projektu, vždy však v součtu 1,0 úvazku za všechny tři projekty za měsíc), a to s účinností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
Tímto způsobem budou náklady na předmětnou pozici (tím i nezbytná administrace projektů IOP) pro uvedené období zabezpečeny z evropských prostředků. Před uplynutím této doby proběhne další analýza možností financování administrace projektů a předložen návrh dalšího postupu. Usnesení rady bude podkladem pro prodloužení pracovního poměru u dané pozice.
StanoviskaOddělení řízení lidských zdrojů:
Stanovisko bude doplněno na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
personální zajištění projektů transformace financovaných z Integrovaného operačního programu s určením odpovědnosti a finančních zdrojů u pracovní pozice projektový a finanční manažer (OSV) II pro projekty Transformace ÚSP Křižanov I., Transformace ÚSP Jinošov II a Transformace ÚSP Jinošov III. s obsahovou náplní funkčního místa zaměřeného na administraci projektů transformace (výše úvazků na jednotlivé projekty bude efektivně čerpána dle administrativní náročnosti každého projektu, vždy však v součtu 1,0 úvazku za všechny tři projekty za měsíc), a to s účinností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
Odpovědnost ředitel krajského úřadu
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz