Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-11

RK-40-2013-11.doc  RK-40-2013-11pr01.doc  RK-40-2013-11pr02.doc  RK-40-2013-11pr03.doc  RK-40-2013-11pr03a.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-40-2013-11
NázevSmlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost ředitelka Domova Jeřabina, příspěvková organizace, ředitelka Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz