Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-109

RK-40-2013-109.doc  RK-40-2013-109pr01.pdf
Číslo materiálu109
Číslo jednacíRK-40-2013-109
NázevNávrh na uzavření smlouvy o nájmu sportovního areálu pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže
Zpracoval P. Horký, M. Magrot
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je v termínu 19. - 24. 1. 2014 organizátorem Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 (dále též ZODM 2014 ). V rámci ZODM 2014 se bude organizovat zahajovací ceremoniál a mimo jiné sportovní disciplína lední hokej. Uzavření nájemní smlouvy s HC Rebel Havlíčkův Brod a. s., umožní využití sportovního zařízení pro účely zahajovacího ceremoniálu a sportovní disciplíny lední hokej na ZODM 2014. Smlouva o nájmu sportovního areálu je obsahem materiálu RK-40-2013-109, př. 1.
Návrh řešení Odbor školství mládeže a sportu navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít smlouvu o nájmu sportovního areálu pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže dle materiálu RK-40-2013-109, př. 1.
Dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno rozhodování o uzavření smluv o nájmu a smluv o výpůjčce.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o nájmu sportovního areálu pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže dle materiálu RK-40-2013-109, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz