Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-106

RK-40-2013-106.doc  RK-40-2013-106pr01.xls  RK-40-2013-106pr01upr1.xls  RK-40-2013-106pr02.doc
Číslo materiálu106
Číslo jednacíRK-40-2013-106
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - podpora aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2013
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRadě Kraje Vysočina je předložen návrh na poskytnutí podpory na aktivity Týdne vzdělávání dospělých 2013.
Usnesením 1792/33/2013/RK ze dne 15. 10. 2013 souhlasila rada kraje s podporou akcí Týdne vzdělávání dospělých 2013 z rozpočtu kraje z kapitoly Školství, mládeže a sportu, UZ 00302 Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství maximálně do výše 90 000 Kč. Koncem listopadu a začátkem prosince probíhaly jednotlivé akce Závěrečnou zprávu a vyúčtování předložily čtyři instituce a tři z nich současně požádaly o poskytnutí podpory.
Návrh řešení Radě kraje je navrženo rozhodnout poskytnout institucím, které zajišťovaly aktivity Týdne vzdělávání dospělých 2013, finanční dar ve výši dle materiálu RK-40-2013-106, př. 1 dle vzorové darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-40-2013-106, př. 2. Tyto dary budou poskytnuty z rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, položka Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství (UZ 00302). ID dotací jsou uvedeny v příloze.
StanoviskaOdbor ekonomický: bude předloženo na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar institucím dle materiálu RK-40-2013-106, př. 1 dle vzorové darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-40-2013-106, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz