Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-103

RK-40-2013-103.doc  RK-40-2013-103pr01.doc  RK-40-2013-103pr02.doc  RK-40-2013-103pr03.doc  RK-40-2013-103pr04.doc  RK-40-2013-103pr05.doc
Číslo materiálu103
Číslo jednacíRK-40-2013-103
NázevStanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
ZpracovalJ. Dočkalová, K. Látera, V. Zelený, V. Trávníková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství s účinností od 1. 1. 2014 z důvodu
- stanovení příplatků za vedení v souladu s § 124 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /dále jen ZP /;
- stanovení zvláštních příplatků v souladu s § 129 ZP a § 8 nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
- stanovení osobních příplatků v souladu s § 131 ZP.
Návrh řešení OŠMS navrhuje stanovit s účinností od 1. 1. 2014 platy ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství z důvodu
- stanovení výše příplatků za vedení na základě nových ročních statistických výkazů v souladu s Pravidly pro stanovení příplatků za vedení ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Návrh změn příplatků za vedení a jejich zdůvodnění je součástí materiálu RK-40-2013-103, př. 1;
- stanovení výše zvláštních příplatků na základě nových ročních statistických výkazů v souladu s Pravidly pro poskytování zvláštních příplatků ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Návrh změn zvláštních příplatků a jejich zdůvodnění je součástí materiálu RK-40-2013-103, př. 2;
- stanovení výše osobních příplatků. Návrh změn osobních příplatků a jejich zdůvodnění je součástí materiálu RK-40-2013-103, př. 3.
Přílohu č. 4 tvoří přehled jednotlivých složek platů před a po navrhovaných změnách.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství, s účinností od 1. 1. 2014, dle materiálu RK-40-2013-103, př. 5.
Odpovědnost OŠMS, OddŘLZ
Termín-- prosinec 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz