Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-06

RK-40-2013-06.doc  RK-40-2013-06pr01.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-40-2013-06
NázevPravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina schválila usnesením 0569/13/2011/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina č. 09/11 ze dne 12. 4. 2011. Vzhledem tomu, že od 1. 1. 2014 bude účinný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je nutné tento předpis přizpůsobit tomuto zákonu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje úpravu předpisu tak, aby odpovídala nové právní úpravě. Struktura předpisu zůstává beze změn. Rovněž výše úhrady za zřízení věcného břemene - nově služebnosti zůstává v návrhu stejná.
Návrh nového předpisu s názvem Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina je předkládán v materiálu RK-40-2013-06 př.1.
Návrh usnesení předpokládá schválit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina dle materiálu RK-40-2013-06, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz