Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-71

RK-39-2013-71.doc  RK-39-2013-71pr01.doc
Číslo materiálu71
Číslo jednacíRK-39-2013-71
NázevPřihláška do soutěže Česká inovace 2013
Zpracoval I. Hájková, I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení podání přihlášky do soutěže Česká inovace 2013.

Česká inovace, o.p.s., se sídlem Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, IČO: 24129071 (dále jen organizátor soutěže ) vyhlásila nový ročník soutěže Česká inovace (dále jen soutěž ). Již loni byla do soutěže zařazena kategorii s názvem Inovace ve veřejné správě . Termín pro podání žádostí uplyne 6. 12. 2013. Kategorie Veřejná správa je otevřena všem soutěžícím z oblasti veřejné správy, kterými jsou organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje (a jimi zřizované a zakládané organizace), obce (a jimi zřizované a zakládané organizace), svazky obcí, školy, záchranné složky, zdravotnická zařízení, policie, hasiči apod. Přihlášené projekty získají odbornou zpětnou vazbu a podporu a zviditelnění v rámci aktivit organizátora soutěže. Organizátor projektu je subjekt tvořený úspěšnými manažery a mezinárodně etablovanými firmami. Jejich zázemí a know-how vytvářejí jedinečný soubor zkušeností, kterými podporují realizaci zajímavých nápadů v České republice. Organizátor soutěže rozvíjí svými projekty dobrou inovátorskou tradici a podporuje konkurenceschopnost České republiky. Veškeré informace o organizátorovi soutěže a soutěži samotné jsou k dispozici na www.ceskainovace.cz.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o podání přihlášky do soutěže Česká inovace 2013 k tématu Regionální inovační strategie Kraje Vysočina, viz materiál RK-39-2013-71, př.1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
podat přihlášku do soutěže Česká inovace 2013 dle materiálu RK-39-2013-71, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 4. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz