Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-68

RK-39-2013-68.doc  RK-39-2013-68pr01.doc  RK-39-2013-68pr02.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-39-2013-68
NázevProjekt Mutual Learning of the Benefits of EU Integration and Regional Cooperation in Ukraine (Mezinárodní visegrádský fond)
Zpracoval L. Matoušková, I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektu Mutual Learning of the Benefits of EU Integration and Regional Cooperation in Ukraine (Vzájemné učení - přínosy evropské integrace a regionální spolupráce pro Ukrajinu) v rámci Mezinárodního visegrádského fondu, výzvy Visegrad 4 - Rozšířené standardní granty pro Východní partnerství. Hlavním žadatelem je Zakarpatská agentura pro investice, inovace a rozvoj (Ukrajina), dalšími partnery Technická univerzita v Košicích (Slovenská republika) a Univerzita Debrecen (Maďarsko). Cílem projektu je zvýšení povědomí klíčových institucí na Ukrajině (veřejná správa, univerzity, rozvojové agentury) o přínosech evropské integrace a regionální spolupráce pro udržitelný rozvoj země a zlepšení její konkurenceschopnosti cestou vzájemného učení, vzdělávání a výměny zkušeností s partnery ze zemí Visegrádské skupiny.
Zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektu je předpokládáno v rozsahu deklarace, jejíž originální znění je obsahem materiálu RK-39-2013-68, př. 1. Překlad deklarace do českého jazyka je obsahem materiálu RK-39-2013-68, př. 2.
Uzávěrka pro podání projektu je 9. 12. 2013. Doba realizace projektu je 18 měsíců se zahájením v březnu 2014, plánovaný rozpočet je ve výši 68 000 EUR.
V případě, že bude projekt podpořen, bude zapojení Kraje Vysočina (práva a povinnosti plynoucí z této mezinárodní spolupráce) projednáno na nejbližším jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektu Mutual Learning of the Benefits of EU Integration and Regional Cooperation in Ukraine dle materiálu
RK-39-2013-68, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektu Mutual Learning of the Benefits of EU Integration and Regional Cooperation in Ukraine dle materiálu RK-39-2013-68, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 3. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz