Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-66

RK-39-2013-66.doc  RK-39-2013-66pr01.doc  RK-39-2013-66pr02.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-39-2013-66
NázevDodatek č. 1 Partnerských smluv v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Zpracoval6 Dodatek č. 1 Partnerských smluv v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost pro: jednání rady kraje č. 39/2013 dne 3. 12. 2013 zpracovali: P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření dodatků partnerských smluv se školami, jež jsou finančními partnery kraje v projektu s názvem Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0003 financovaného z OP VK (dále jen projekt ).

Dne 13. 8. 2013 rozhodla rada kraje usnesením č. 1436/26/2013/RK
( Rada kraje rozhoduje uzavřít partnerské smlouvy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0003 financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s partnery uvedenými v materiálu
RK-26-2013-126, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-26-2013-126, př. 2; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2013-126, př. 3. ) uzavřít partnerské smlouvy se školami, jež jsou finančními partnery kraje v projektu.

Po začátku realizace projektu je třeba upravit z důvodu větší flexibility a jednodušší administrace projektu znění uzavřených partnerských smluv. Text vzoru dodatku č. 1 je obsahem materiálu RK-39-2013-66, př. 2 a seznam partnerských škol obsahem materiálu RK-39-2013-66, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 partnerské smlouvy na projekt s partnery uvedenými v materiálu RK-39-2013-66, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-26-2013-66, př. 2.
StanoviskaOŠMS: Souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 partnerské smlouvy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0003 financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s partnery uvedenými v materiálu RK-39-2013-66, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-39-2013-66, př. 2.
Odpovědnost OSMS, ORR
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz