Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-61

RK-39-2013-61.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-39-2013-61
NázevNávrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizuje projekt Senior pasy Kraje Vysočina. Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o tuto aktivitu ze strany seniorů, je nezbytné pro zaregistrované osoby do konce roku 2013 zajistit výrobu a distribuci časopisu Vysočina a slevových karet k možnosti čerpání slev a výhod u poskytovatelů. K zajištění této aktivity do konce roku 2013 navrhujeme rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 310 000 Kč při současném zvýšení § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o stejnou částku 310 000 Kč na zajištění realizace výroby a distribuce slevových karet a časopisu pro seniory v rámci projektu Senior pasy Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí doporučuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 310 000 Kč při současném zvýšení § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 00515) o stejnou částku 310 000 Kč na zajištění realizace výroby a distribuce slevových karet a časopisu pro seniory v rámci projektu Senior pasy Kraje Vysočina.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 310 000 Kč při současném zvýšení § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 00515) o stejnou částku 310 000 Kč na zajištění realizace výroby a distribuce slevových karet a časopisu pro seniory v rámci projektu Senior pasy Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz