Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-55

RK-39-2013-55.doc  RK-39-2013-55pr01.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-39-2013-55
NázevVyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2013
Zpracoval I. Mach
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuOdbor školství, mládeže a sportu předkládá radě kraje návrh pro vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina 2013 . Jedná se o již tradiční záležitost, která navazuje na úspěšnou anketu Sportovec Kraje Vysočina 2010, 2011 a 2012.
Návrh řešení Vyhlášením ankety Sportovec Kraje Vysočina se zdůrazní stmelující prvek a soudržnost nejen sportovní veřejnosti všech pěti okresů kraje, ale především zájem kraje jako instituce o volnočasové aktivity zaměřené na sport. Po vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina 2013 bude do samotného procesu hodnocení a nominací vtažena i široká veřejnost kraje, která bude moci prostřednictvím tištěných periodik v Kraji Vysočina navrhovat své favorizované sportovce celokrajské působnosti.
Pravidla ankety Sportovec Kraje Vysočina 2013 obsahuje materiál RK-39-2013-55, př. 1. Tato pravidla korespondují s předchozím ročníkem soutěže a jsou doplněna o poznatky hodnotitelů, OŠMS, OSH. Ke změně oproti minulým ročníkům dochází ve vyhlašovaných kategoriích; letos není zařazena kategorie trenér roku a senior. Toto opatření by mělo přispět k větší dynamičnosti a atraktivnosti slavnostního vyhlášení. Kategorie Sportovní osobnost by měla oproti minulým ročníkům více reflektovat celoživotní přínos v oblasti sportu.

Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2013 bude vyhlášena ve dvou rovinách:
- čtenářská: využití regionálního tisku v Kraji Vysočina a internetových stránek
- odborná: hodnotitelská komise složená ze zástupců Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina (6 členů), mediálních partnerů (3 členové), zástupců sportovních organizací (6 členů) a zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina (1 člen).

V každé kategorii členové hodnotící komise vyhodnotí pořadí na 1. - 10. místě. Výsledky zpracuje a vyhlásí pověřený organizátor na slavnostním galavečeru.

Oddělení mládeže a sportu zajistí organizační stránku zahájení ankety a její vyhodnocení. Oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana bude spolupracovat v oblasti zajištění odpovídající propagace ankety a informovanosti veřejnosti o anketě.
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana:
Odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, souhlasí s uspořádáním ankety Sportovec Kraje Vysočina 2013 a bude se aktivně podílet na její propagaci.
Návrh usneseníRada kraje
vyhlašuje
anketu Sportovec Kraje Vysočina 2013 dle materiálu RK-39-2013-55, př. 1;
pověřuje
OŠMS k zajištění organizační stránky zahájení a vyhodnocení ankety;
ukládá
OŠMS předložit radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz