Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-51

RK-39-2013-51.doc  RK-39-2013-51pr01.pdf  RK-39-2013-51pr02.xls  RK-39-2013-51pr03.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-39-2013-51
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dar Sportovně střeleckému klubu AGROSTROJ Pelhřimov.
Zpracoval I. Mach, V. Krčál
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina obdržel od Sportovně střeleckého klubu AGROSTROJ Pelhřimov žádost o finanční podporu na sanaci ztráty vzniklé při organizaci tradičních střeleckých závodů Velká cena Pelhřimova (viz materiál RK-39-2013-51, př. 1). OŠMS byl předložen podrobný rozpis příjmů a výdajů 43. ročníku Velké ceny Pelhřimova (viz materiál RK-39-2013-51, př. 2).
Návrh řešení Jelikož se jedná o tradiční a úspěšnou akci, která přispívá k rozvoji střeleckého sportu nejen na Pelhřimovsku, ale v celém kraji; a s přihlédnutím ke skutečnosti, že v Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu, kde je uvažována částka 800 000 Kč na Podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách zůstávají finanční prostředky, které již nebudou čerpány, navrhuje OŠMS žádosti vyhovět a poskytnout Sportovně střeleckému klubu AGROSTROJ Pelhřimov finanční dar v celkové výši 10 833 Kč, který odpovídá výši popsané ztrátě klubu z pořádání Velké ceny Pelhřimova. Přílohou č. 3 je návrh smlouvy (viz materiál RK-39-2013-51, př. 3).
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.

Odbor informatiky
Podpora byla zaevidována v systému eDotace - O00823.0001
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Sportovně střeleckému klubu AGROSTROJ Pelhřimov dle materiálu RK-39-2013-51, př. 3.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz