Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-49

RK-39-2013-49.doc  RK-39-2013-49pr01.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-39-2013-49
NázevRozvoj technické tvořivosti v základních školách - návrh na poskytnutí věcného daru základním školám zajišťujícím metodickou přípravu
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRadě Kraje Vysočina je předložen návrh na poskytnutí věcného daru stavebnic Merkur 6 dvěma základním školám.
Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1740/32/2013/RK ze dne 8. 10. 2013 uložila OŠMS organizačně zabezpečit činnost metodického týmu pro přípravu metodik pro učitele pro používání stavebnic merkur v pracovním vyučování v základních školách. Členové metodické skupiny doporučují používat pro výuku na prvním stupni levnější stavebnice Merkur 6. Pro činnost dvou tvůrců metodik je potřebné zajistit tyto stavebnice. Ostatní stavebnice (Merkur 8 a Robotický slídil) poskytla 12 členům metodického týmu firma Bosch Diesel, s.r.o. Jihlava.
Návrh řešení OŠMS pořídil z prostředků vyčleněných na podporu činnosti metodického týmu (usnesení rady kraje č. č. 1740/32/2013/RK ze dne 8. 10. 2013) 2 stavebnice Merkur 6, každou v hodnotě 2 143 Kč a navrhuje poskytnout je darem dvěma základním školám, jejichž učitelé jsou tvůrci metodiky pro 4., resp. 5. ročník základní školy. Návrh vzorové darovací smlouvy je v příloze RK-39-2013-49, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout:
* věcný dar 1 ks stavebnice Merkur 6 v hodnotě 2 143 Kč Základní škole Jihlava, Seifertova 5, IČO: 65269870 dle vzorové darovací smlouvy uvedené v materiálu
RK-39-2013-49, př. 1;
* věcný dar 1 ks stavebnice Merkur 6 v hodnotě 2 143 Kč Základní škole a mateřské škole Kněžice, IČO: 70264732 dle vzorové darovací smlouvy uvedené v materiálu
RK-39-2013-49, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 13. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz