Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-45

RK-39-2013-45.doc  RK-39-2013-45pr01.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-39-2013-45
NázevNávrh na uzavření smlouvy o nájmu prostor pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
Zpracoval J. Albrechtová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je v termínu 19. - 24. 1. 2014 organizátorem Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 (dále jen ZODM 2014 ). V rámci ZODM 2014 bude organizována mimo sportovní disciplíny také kulturní disciplína - hudební soutěž ve hře na akordeon. Uzavření nájemní smlouvy umožní využití prostor Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 pro účely zajištění organizace kulturní disciplíny na ZODM 2014. Rozsah spolupráce je uveden ve smlouvě dle materiálu RK-39-2013-45, př. 1.
Návrh řešení Odbor školství mládeže a sportu navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít smlouvu o nájmu prostor pro účely zajištění organizace kulturní disciplíny zařízení dle materiálů
RK-39-2013-45, př. 1.
Dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno rozhodování o uzavření smluv o nájmu a smluv o výpůjčce.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o nájmu prostor dle materiálu RK-39-2013-45, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 20. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz