Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-36

RK-39-2013-36.doc  RK-39-2013-36pr01.xls
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-39-2013-36
NázevNávrh na aktualizaci investičního plánu a realizaci investičních akcí Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1765/33/2013/RK schválila rada kraje aktualizace finančních a ostatních plánů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2013.
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace požádala prostřednictví odboru zdravotnictví radu kraje o souhlas s realizací nových investičních akcí. Jedná se o následující investiční akce:
* Elektrický vrtací systém v předpokládané výši 240 730 Kč
Zdůvodnění: náhrada za původní vrtací systém z roku 2004. Systém pro vrtání a pilování pro ortopedické operace velkých kloubů včetně kompletního příslušenství a nástavců.
Původní vrtací systém byl vyřazen a před nákupem nového systému je situace řešena zápůjčkou.
* Irigační pumpa v předpokládané výši 52 289 Kč
Zdůvodnění: náhrada za původní přístroj, který nevyhovoval požadavkům technické kontroly. Oplachová pumpa pro videoendoskopy na gastroenterologii.
Původní přístroj bude vyřazen.
* Porodní lůžko v předpokládané výši 522 523 Kč
Zdůvodnění: náhrada za původní lůžko v havarijním stavu z r. 1999. Univerzální porodní lůžko pro předporodní, porodní i poporodní péči o pacientku, včetně transportu, anestezie, příp. zákroků.
Opakované opravy polohování, stůl nevyhověl požadavkům na BTK a je ukončeno poskytování autorizovaného servisu.
* Tokograf v předpokládané výši 139 963 Kč
Zdůvodnění: náhrada za přístroj z r. 2005. Přístroj slouží k monitorování plodu před porodem i v průběhu porodu, s možností připojení klasických i bezdrátových (telemetrických UZ i TOCO sond).
Původní přístroj je bez servisní podpory, na konci své životnosti.
* Vaginální sonda v předpokládané výši 68 728 Kč
Zdůvodnění: doplnění ke stávajícímu ultrazvuku na gynekologickém oddělení pro základní diagnostiku.
Doplnění k UZV přístroji, který byl převeden z oddělení RDG, náhrada za UZV z roku 1996, který je nefunkční a bude vyřazen.
* Vrtací systém - mini v předpokládané výši 236 382 Kč
Zdůvodnění: jedná se o nové vybavení. Kompletní bateriový systém, vrtačka + příslušenství (nástavce) pro operace malých kloubů, zejména artroskopie. K nákupu dochází z důvodu výrazného nárůstu provedených výkonů. Tímto dojde ke zkrácení čekací doby na výkon, která přesahovala 3 měsíce, a pacienti odcházeli do jiných zdravotnických zařízení.
* Vyhřívací poduška v předpokládané výši 53 877 Kč
Zdůvodnění: náhrada za nefunkční, neopravitelnou vyhřívací podložku k vyhřívacímu systému používanému při dlouhých chirurgických výkonech. Zabraňuje ztrátě tělesné teploty pacienta.
Původní vybavení bude zlikvidováno.
* Vyšetřovací stůl v předpokládané výši 66 549 Kč
Zdůvodnění: doplnění vybavení gynekologické ambulance po přestěhování do nových prostor.
Jedná se o rozšíření ambulantních prostor, kde bylo nutné dovybavit tím nejnutnějším zařízením. Jedná se o ambulanci, která zahájila činnost v roce 2011 a zajišťuje komplexní péči, včetně preventivních prohlídek a dispenzární péče. Od roku 2011 se již zaregistrovalo více než 700 pacientek a bylo nutné pro tuto činnosti vyčlenit samostatné prostory.
* Automatické dveře v předpokládané výši 215 252 Kč
Zdůvodnění: výměna původních dveří na ortopedickém sále - 2 ks.
Při poslední validaci byly zjištěny zhoršující se tlakové podmínky na operačním sále č. 2, kdy i výsledky stěrů ze sálu nasvědčovaly zhoršujícím se podmínkám a proto bylo přikročeno k výměně dveří za původní nevyhovující z roku 1997.
Veškeré uvedené investiční akce budou pořízeny z vlastních zdrojů z minulých let - odpisů a darů. Aktuální seznam investičních akcí, které nemocnice zamýšlí realizovat, zahrnuje akce, které jsou označeny jako verze 3 materiálu RK-39-2013-36, př. 1.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit realizaci nových investičních akcí financovaných z odpisů a darů minulých let:
* Elektrický vrtací systém;
* Irigační pumpa;
* Porodní lůžko;
* Tokograf;
* Vaginální sonda;
* Vrtací systém - mini;
* Vyhřívací poduška;
* Vyšetřovací stůl;
* Automatické dveře
pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a aktuální seznam investičních akcí dle materiálu RK-39-2013-36, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí:
- Elektrický vrtací systém;
- Irigační pumpa;
- Porodní lůžko;
- Tokograf;
- Vaginální sonda;
- Vrtací systém - mini;
- Vyhřívací poduška;
- Vyšetřovací stůl;
- Automatické dveře
u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v celkové předpokládané výši 1 596 293 Kč se zdrojem financování z převedených prostředků z minulých let - odpisů a darů a aktuální seznam investičních akcí dle materiálu RK-39-2013-36, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz