Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-34

RK-39-2013-34.doc  RK-39-2013-34pr01.doc  RK-39-2013-34pr02.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-39-2013-34
NázevDary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) obdržela:
- od spokojené pacientky nabídku daru 5 000 Kč pro potřeby lymfologické ordinace nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-39-2013-34, př. 1.
- od spokojeného pacienta nabídku daru 5 000 Kč pro chirurgické oddělení nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-39-2013-34, př. 2.
Podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práva povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 může nemocnice přijmout věcný dar nebo peněžní účelový dar pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.
Návrh řešení Nemocnice využije dary pro hlavní činnost. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje souhlasit s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-39-2013-34, př. 1
a RK-39-2013-34, př. 2.
K udělení předchozího souhlasu je příslušná rada kraje podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-39-2013-34, př. 1 a RK-39-2013-34, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz