Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-31

RK-39-2013-31.doc  RK-39-2013-31pr01.pdf
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-39-2013-31
NázevDary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuZdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, dále také ZZS , obdržela nabídku darů v souvislosti s pořádáním konference 9. Pelhřimovský podvečer v termínu 15.-16. 11. 2013 - dvoudenní seminář určený pro odbornou veřejnost, na jehož uskutečnění přispívají firmy z Pelhřimova a okolí. Jedná se o peněžní dary:
- 3 000 Kč od společnosti Medsol s.r.o.,
- 10 000 Kč od ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o.,
- 3 000 Kč od společnosti VBM - lékařská technika, spol. s r.o.
- 6 000 Kč od společnosti MEDIPRAX CB s.r.o.,
- 3 000 Kč od DUP, družstvo Pelhřimov,
- 3 000 Kč od společnosti Intersurgical s.r.o.
Veškeré prostředky hodlá ZZS využít k uhrazení nákladů spojených se zajištěním konference. Darovací smlouvy jsou obsaženy v materiálu RK-39-2013-31, př. 1.
ZZS je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí peněžního účelového daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. ZZS proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením výše uvedených smluv.
Návrh řešení Dary budou použity k úhradě nákladů na tradiční odbornou konferenci. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálu
RK-39-2013-31, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-39-2013-31, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz