Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-26

RK-39-2013-26.doc  RK-39-2013-26pr01.doc  RK-39-2013-26pr02.pdf
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-39-2013-26
NázevSmlouva o smlouvě budoucí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, k výzvě IOP
Zpracoval J. Plotová, K. Lisa
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuZdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, dále také ZZS , požádala o souhlas s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s Ministerstvem vnitra, při realizaci projektu Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému PEGAS. Smlouva je obsažena v materiálu RK-39-2013-26, př. 1.
Ministerstvo vnitra v těchto dnech dokončuje přípravu projektu Rozvoj radiokomunikační sítě IZS PEGAS (PEGAS), který má být financován z Integrovaného operačního programu (IOP), oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Součástí projektu má být pořízení standardizovaných rozhraní mezi radiokomunikační sítí IZS PEGAS a operačními středisky složek IZS. Má jít o software Tetrapol CC-API/IS , který jediný je schopen zajistit bezpečné propojení podporované dodavatelem technologie radiokomunikační sítě PEGAS.
Ministerstvo vnitra rozhodlo, že pro ty složky IZS, které si rozhraní Tetrapol CC-API/IS nepořídí z vlastních prostředků např. v rámci projektů operačních středisek, MV toto rozhraní pořídí v rámci projektu PEGAS. ZZS si bude muset na vlastní náklady (tj. z jejího projektu operačního střediska) pořídit pouze integraci rozhraní Tetrapol CC-API/IS do softwaru operačního střediska v souladu se schématem uvedeným v materiálu RK-39-2013-26, př. 1. V materiálu RK-39-2013-26, př. 2, jsou obsaženy informace ke stavu projektu Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému PEGAS .
ZZS požádala o souhlas s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že výše uvedený software v majetku MV bude instalován a poběží na hardware operačního střediska ZZS. Doložení písemných dohod mezi MV a ZZS k projektové žádosti požaduje Ministerstvo pro místní rozvoj, které vypisuje výzvu IOP.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-39-2013-26, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanovisko odboru informatiky: odbor informatiky souhlasí s navrhovanou smlouvou i technickým řešením.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-39-2013-26, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz