Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-22

RK-39-2013-22.doc  RK-39-2013-22pr01.doc  RK-39-2013-22pr02.doc  RK-39-2013-22pr03.doc  RK-39-2013-22pr04.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-39-2013-22
NázevPravidla Rady Kraje Vysočina
Zpracoval K. Kotrba, V. Kotrbová, D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina přijala usnesením č. 0514/12/2012/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění (dále jen Pravidla ) a usnesením č. 1637/12/2012/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina o komunikaci mezi Krajem Vysočina a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina a o užívání Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina (dále jen Pravidla o komunikaci ). V rámci Pravidel bylo uloženo Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina provést po dvou letech fungování Pravidel jejich vyhodnocení a případnou aktualizaci.
Na základě téměř dva roky trvající aplikační praxe připravil Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina, ve spolupráci s Oddělením právním a krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Kraje Vysočina upravená Pravidla a Pravidla o komunikaci.
Oba aktualizované texty měli vedoucí odborů a ředitelé příspěvkových organizací možnost připomínkovat. Připomínky, které se k návrhům sešly, byly buď akceptovány, nebo vzájemně vysvětleny.
Návrh řešení Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje schválit:
- Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění dle materiálu RK-39-2013-22, př. 1 (změnový dokument viz materiálu RK-39-2013-22, př. 2) a
- Pravidla Rady Kraje Vysočina o komunikaci mezi Krajem Vysočina a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina a o užívání Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-39-2013-22, př. 3 (změnový dokument viz materiálu RK-39-2013-22, př. 4).

Dle § 59 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů kraj, rada kraje vykonává zřizovatelské funkce vůči příspěvkovým organizacím zřízeným krajem.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění dle materiálu RK-39-2013-22, př. 1;
* Pravidla Rady Kraje Vysočina o komunikaci mezi Krajem Vysočina a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina a o užívání Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-39-2013-22, př. 3.
Odpovědnost OAPŘ
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz