Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-20

RK-39-2013-20.doc  RK-39-2013-20pr01.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-39-2013-20
NázevMetodické doporučení ve věci nákupu potravin pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
Zpracoval Z. Kadlec, E. Janoušková
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuNa základě opakovaných dotazů adresovaných Kraji Vysočina jako zřizovateli ze strany managementu některých příspěvkových organizací k problematice nákupů potravin i na základě dotazů a připomínek lokálních producentů a lokálních dodavatelů (vycházejících např. z komunikace s organizátory Bramborářských dnů, z komunikace s Krajskou agrární komorou Kraje Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina, z komunikace s jednotlivými podniky a podnikateli v oboru) se vedení Kraje Vysočina rozhodlo vydat tento dokument s metodickým doporučením ve věci nákupu potravin pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.
Návrh řešení Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí Metodické doporučení ve věci nákupu potravin pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu RK-39-2013-20, př. 1, a doporučit řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina seznámit s Metodickým doporučením ve věci nákupu potravin pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu RK-39-2013-20, př. 1 všechny příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina a hlavní dodavatele potravinářského zboží z lokální produkce působící v Kraji Vysočina (včetně prvovýroby), jejich hlavní profesní a zájmové organizace a sdružení a další vybrané subjekty, jejichž činnost s problematikou dodávek potravinářského zboží bezprostředně souvisí,

Dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů kraj, rada kraje zabezpečuje rozhodování o ostatních záležitostech v samostatné působnosti.
StanoviskaŘSSV - nemá připomínky k navrženému materiálu.

ŘSEP - S navrhovaným usnesením souhlasím. Doporučuji v realizaci dalších kroků v oblasti společných nákupů - zejména pak při vytváření a používání databázových a dalších ITC nástrojů - i nadále postupovat v souladu s již přijatými kroky k zefektivnění řízení příspěvkových organizací, tedy v souladu s harmonogramem výstupů z tohoto projektu a z pre-auditu systému řízení příspěvkových organizací (viz Usnesení RK č. 1594/29/2013/RK). K detailnějšímu vysvětlení účelu Metodického pokynu, a zejména pak k akcentaci legislativních rizik, doporučuji využít kromě rozeslané informace také porady ředitelů příspěvkových organizací.

ŘSRR - nemá připomínky.

ODSH - nemá připomínky k návrhu usnesení

OKPPCR - souhlasí s navrhovaným usnesením.

OŠMS - Metodické doporučení ve věci nákupu potravin pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina vymezuje podporu zemědělské produkce našeho kraje, má příznivý dopad na zaměstnanost a udržení potravin v regionu. Předpisy vztahující se na činnost zařízení školního stravování řadí zařízení školní stravovací služby mezi potravinářské podniky a na ně se vztahují povinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů a základní právní předpisy týkající se bezpečnosti potravin. Upozorňujeme na skutečnost, že některé komodity pro potřebu zařízení školního stravování nelze nakupovat přímo v prvovýrobě, kde je prodej určen konečnému spotřebiteli. Denní produkce ve školních stravovacích zařízeních je cca 11 300 obědů, a přestože je lokální produkce upřednostňována, nedokážou místní výrobci tuto potřebu plně uspokojit.

OSV - souhlasí s vydáním Metodického doporučení ve věci nákupu potravin pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.

OZ - nemá připomínky k návrhu usnesení.

ORR - nemá připomínky k navrženému materiálu.

OLVHZ - nemá připomínky k navrženému materiálu.

OAPŘ - nemá připomínky k navrženému materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Metodické doporučení ve věci nákupu potravin pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu RK-39-2013-20, př. 1;
doporučuje
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina seznámit s Metodickým doporučením ve věci nákupu potravin pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu
RK-39-2013-20, př. 1 všechny příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina a hlavní dodavatele potravinářského zboží z lokální produkce působící v Kraji Vysočina (včetně prvovýroby), jejich hlavní profesní a zájmové organizace a sdružení a další vybrané subjekty, jejichž činnost s problematikou dodávek potravinářského zboží bezprostředně souvisí.
Odpovědnost ředitel
Termín 31. 1. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz