Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-14

RK-39-2013-14.doc  RK-39-2013-14pr01.doc  RK-39-2013-14pr02.doc  RK-39-2013-14pr03.doc  RK-39-2013-14pr04.doc  RK-39-2013-14pr05.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-39-2013-14
NázevSouhlas s uzavřením dlouhodobých smluv - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Zpracoval J. Komínová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě Kraje Vysočina je předkládán návrh na udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace požádalo o udělení souhlasu s uzavřením pěti smluv o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním, a to na dobu určitou do 31. 12. 2018.
Materiál RK-39-2013-14, př. 1 řeší výpůjčku sbírkových předmětů obci Lipnice nad Sázavou do expozice v Památníku Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou. Dále je na straně vypůjčitele Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Centrum hasičského hnutí Přibyslav, které má zájem o výpůjčku sbírkových předmětů do stálé expozice v Centru hasičského hnutí Přibyslav, viz RK-39-2013-14, př. 2. Ve třetí smlouvě je vypůjčitelem město Světlá nad Sázavou, které vypůjčené předměty prezentuje prostřednictvím Vlastivědného spolku Světelsko v expozičních prostorách na zámku ve Světlé nad Sázavou, viz RK-39-2013-14, př. 3. Čtvrtou smlouvou si vypůjčuje Město Ledeč nad Sázavou sbírkové předměty umístěné v expozici na Hradě Ledeč nad Sázavou, viz RK-39-2013-14, př. 4. Smlouvou o výpůjčce viz RK-39-2013-14, př. 5 bude městys Úsobí oprávněn prostřednictvím vlastníka zámku v Úsobí vystavit vypůjčené sbírkové předměty v tamější zámecké expozici.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů dle materiálů
RK-39-2013-14, př. 1; RK-39-2013-14, př. 2; RK-39-2013-14, př. 3; RK-39-2013-14, př. 4 a RK-39-2013-14, př. 5.
Výpůjčky sbírkových předmětů jsou v souladu se Zřizovací listinou Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ve které je mimo jiné v předmětu činnosti uvedeno, že organizace zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí a dále, že pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami výstavy vypůjčených výtvarných děl a souborů sbírkových a nesbírkových předmětů.
Vypůjčitelé jsou povinni při nakládání se sbírkovými předměty dodržovat ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další podmínky stanovené ve výpůjční smlouvě.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce sbírkových předmětů dle materiálů RK-39-2013-14, př. 1,
RK-39-2013-14, př. 2, RK-39-2013-14, př. 3, RK-39-2013-14, př. 4 a RK-39-2013-14, př. 5.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz