Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-12

RK-39-2013-12.doc  RK-39-2013-12pr01.xls
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-39-2013-12
NázevInformace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
Zpracoval E. Herzánová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuPodle čl. 11 odst. 9 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/13 ze dne 5. 3. 2013 resortní odbor předloží vždy za uplynulé čtvrtletí radě kraje informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč bez DPH zadaných příslušnými příspěvkovými organizacemi. Zadanou veřejnou zakázkou je zakázka, na jejíž plnění byla uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 dle materiálu RK-39-2013-12, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 dle materiálu RK-39-2013-12, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 3. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz