Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-05

RK-39-2013-05.doc  RK-39-2013-05pr01.pdf  RK-39-2013-05pr02.pdf
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-39-2013-05
NázevUzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na majetku kraje.
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
Kraj Vysočina dokončil stavbu III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa v průjezdním úseku městysem Havlíčkova Borová. Součástí této stavby byla i dešťová kanalizace, kterou Kraj Vysočina ke dni 2. 8. 2013 daroval městysi Havlíčkova Borová. V současné době byl vyhotovený geometrický plán číslo 595-288/2013, kterým byl stanovený rozsah věcného břemene na pozemcích kraje ve prospěch oprávněného, tj. městyse Havlíčkova Borová.
Návrh řešení Pro možnost zřízení věcného břemene užívání částí pozemků Kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-39-2013-05, př. 1 ve prospěch oprávněného městyse Havlíčkova Borová navrhuje OM radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK- 39-2013-05, př. 1.
StanoviskaKSÚSV se zřízením věcného břemene v rozsahu dle geometrického plánu číslo
595-288/2013 souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene v rozsahu a za podmínek dle materiálu
RK-39-2013-05, př. 1 s městysem Havlíčkova Borová jako oprávněným z věcného břemene.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz