Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-86

RK-38-2013-86.doc  RK-38-2013-86pr01.doc
Číslo materiálu86
Číslo jednacíRK-38-2013-86
NázevOdměny ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti poskytující sociální služby
Zpracoval J. Kumpa; R. Sýkora; J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, může být ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina poskytnuta odměna za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů. Na základě výstupů a podkladů z rozboru hospodaření a na základě hodnocení ředitelů navrhuje odbor sociálních věcí stanovení mimořádných odměn.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje stanovení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu
RK-38-2013-86, př. 1.
StanoviskaOddělení řízení lidských zdrojů nemá připomínky k předloženému materiálu a usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-38-2013-86, př. 1.
Odpovědnost OSV, OddŘLZ
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz