Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-76

RK-38-2013-76.doc  RK-38-2013-76pr01.doc
Číslo materiálu76
Číslo jednacíRK-38-2013-76
NázevRozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen Smlouvy ) na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba .
Rada kraje usnesením č. 2001/40/2011/RK ze dne 6. 12. 2011 schválila předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba .
Návrh řešení Výbor Regionální rady Jihovýchod dne 13. 6. 2012 rozhodl o poskytnutí dotace na realizaci projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba .
Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje radě kraje rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod dle materiálu RK-38-2013-76, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba dle materiálu RK-38-2013-76, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 29. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz