Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-75

RK-38-2013-75.doc  RK-38-2013-75pr01.pdf
Číslo materiálu75
Číslo jednacíRK-38-2013-75
NázevDohoda o sdílených výdajích projektu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0264/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013 rozhodlo uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery dle materiálu ZK-04-2013-18, př. 2; schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 320 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu; prohlásilo skutečnosti uvedené v materiálu ZK-04-2013-18, př. 3.
V případě, že projekt bude podpořen, Dolní Rakousko se stane zadavatelem příslušné studie, na niž budou ostatní partneři přispívat dle podílu dohodnutého v materiálu RK-38-2013-75, př. 1.
Návrh řešení Dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci.
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření Dohody o sdílených výdajích projektu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy dle materiálu RK-38-2013-75, př. 1
Doložka k Dohodě o sdílených výdajích projektu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy o projednání a rozhodnutí o uzavření této dohody v Zastupitelstvu Kraje Vysočina bude vyhotovena v písemné podobě po rozhodnutí zastupitelstva kraje.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o sdílených výdajích projektu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy dle materiálu RK-38-2013-75, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz