Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-66

RK-38-2013-66.doc  RK-38-2013-66pr01.pdf
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-38-2013-66
NázevInformace na vědomí - prodloužení realizace projektu Porta culturae
Zpracoval L. Novotná
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0048/01/2011/ZK dne 1. 2. 2011 rozhodlo poskytnout půjčku ve výši 13 000 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci za účelem realizace projektu Porta culturae předkládaného v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
Na Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předal ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, která je koordinátorem projektu za Kraj Vysočina, informaci o oficiálním schválení prodloužení realizace projektu Porta culturae do
30. 6. 2014 (původní termín ukončení realizace projektu 31. 12. 2013).
Žádost o prodloužení realizace projektu Porta culturae byla předložena Řídícímu orgánu (Verwaltungsbehörde ETZ AT-CZ 2007-2013) prostřednictvím Lead Partnera projektu, kterým je Jihočeský kraj, dne 27. 2. 2013. Dalšími partnery v projektu jsou Jihomoravský kraj a Kulturvernetzung Niederösterreich. Žádosti bylo ze strany Řídícího orgánu vyhověno, viz materiál RK-38-2013-66, př. 1.
Prodloužení realizace projektu Porta culturae do 30. 6. 2014 by nemělo mít dopad na uzavřenou Smlouvu o půjčce mezi Krajem Vysočina a Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o. ze dne 2. 2. 2011, která stanovuje Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o. v čl. III odst. 4 povinnost vrátit půjčku Kraji Vysočina nejpozději do 31. 12. 2015.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí prodloužení realizace projektu Porta culturae do 30. 6. 2014.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
prodloužení realizace projektu Porta culturae do 30. 6. 2014.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 26. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz