Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-64

RK-38-2013-64.doc  RK-38-2013-64pr01.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-38-2013-64
NázevProjekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - monitorovací hlášení
Zpracoval A. Prokešová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o upravené monitorovací hlášení k projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line - CZ.1.11/2.2.00/06.00938, spolufinancovaného Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, za sledované období 1. 4. 2013 - 30. 9. 2013, jehož součástí jsou čestná prohlášení ve vztahu k výše jmenovanému projektu. Monitorovací hlášení za výše uvedené období bylo schváleno radou kraje usnesením č. 1882/35/2013/RK ze dne 29. 10. 2013. Na základě konzultace se zástupci Úřadu Regionální rady ROP Jihovýchod dochází k opravě ve výši předpokládaných hodnot výběrových řízení č. 007 a 015 (korektury textů), jedná se o veřejné zakázky malého rozsahu 1. kategorie - přímé zadání, přičemž součtem předpokládaných hodnot těchto dvou výběrových řízení nedojde ke změně zvoleného druhu výběrových řízení. Upravené monitorovací hlášení je včetně čestných prohlášení uvedeno v příloze č. RK-38-2013-64, př. 1.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout změnit usnesení č. 1882/35/2013/RK tak, že se materiál RK-35-2013-34, př. 1 nahrazuje materiálem RK-38-2013-64, př. 1.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaGrémium ředitele bere materiál s upraveným monitorovacím hlášením na vědomí.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 1882/35/2013/RK tak, že se materiál RK-35-2013-34, př. 1 nahrazuje materiálem RK-38-2013-64, př. 1.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 26. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz