Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-62

RK-38-2013-62.doc  RK-38-2013-62pr01.xls
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-38-2013-62
NázevZměna investičního plánu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2013
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením č. 0494/10/2013/RK dne 19. 3. 2013 schválila investiční plán Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2013 včetně závazných ukazatelů.
Návrh řešení Galerie požádala o změnu čerpání investičního plánu. Návrh změn je uveden v materiálu
RK-38-2013-62, př. 1.
Změna se týká movitého majetku. Organizace se rozhodla z důvodu posunutí termínu plánovaného stěhování sbírek v průběhu letošního roku neuskutečnit nákup regálů a archivních skříní. Zároveň požádala o úpravu částky čerpání investičního fondu na nákup sítí na obrazy.
Radě kraje se doporučuje schválit úpravu investičního plánu na rok 2013, neboť reaguje na aktuální potřeby organizace, přičemž změna nemá žádný dopad na rozpočet kraje.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pro rok 2013 dle materiálu RK-38-2013-62, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz