Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-49

RK-38-2013-49.doc  RK-38-2013-49pr01.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-38-2013-49
NázevPavilon urgentní a intenzivní péče - zpráva o udržitelnosti projektu
Zpracoval S. Lemperová, I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informace a čestné prohlášení k 1. zprávě o zajištění udržitelnosti projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče (dále jen PUIP ), který byl financován z Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále jen ROP Jihovýchod )
Dne 31. 10. 2012 byla ukončena realizace projektu PUIP. Dle pravidel ROP Jihovýchod má tento projekt 5ti letou udržitelnost a do 30ti dnů od výročí ukončení projektu má nositel projektu povinnost předložit monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu. PUIP byl po předání stavby pronajat Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci. Od doby uvedení do provozu je pavilon plně funkční a jeho provoz zajišťuje Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace. V souladu s pravidly ROP Jihovýchod je zajištěna i publicita projektu - umístěním stálé vysvětlující tabulky.
Součástí monitorovací zprávy o udržitelnosti je i Čestné prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku viz materiál RK-38-2013-49, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace o udržitelnosti projektu uvedené v tomto materiálu a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-38-2013-49, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace o stavu udržitelnosti projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče uvedené v materiálu RK-38-2013-49;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-38-2013-49, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz