Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-29

RK-38-2013-29.doc  RK-38-2013-29pr01.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-38-2013-29
NázevSouhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Gymnázium Pelhřimov
Zpracoval H. Procházková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Gymnázia Pelhřimov (dále jen škola) o souhlas s dlouhodobým pronájmem dle Zásad Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina .
Škola předložila návrh Smlouvy na pronájem kopírovacího stroje Konica Minolta BH C 224 včetně příslušenství - DF 624, PC 410, zámek kazet, Safe Q s firmou Mitech s.r.o., Jihlava. Důvodem pronájmu je zabezpečení tisku pomocných výukových materiálů s cílem zkvalitnění výuky. Škola nemá analogickou barevnou kopírku a současná finanční situace neumožňuje zakoupení daného zařízení z vlastních prostředků. Pronájem se sjednává od prosince roku 2013 do listopadu roku 2017. Výše měsíčního pronájmu činí 4 440,70 Kč s DPH.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením Smlouvy na pronájem kopírovacího stroje Konica Minolta BH C 224 včetně příslušenství - DF 624, PC 410, zámek kazet, Safe Q s firmou Mitech s.r.o., Jihlava dle materiálu RK-38-2013-29, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy na pronájem kopírovacího stroje Konica Minolta BH C 224 včetně příslušenství - DF 624, PC 410, zámek kazet, Safe Q s firmou Mitech s.r.o., Jihlava dle materiálu RK-38-2013-29, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Pelhřimov
Termín 1. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz