Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-23

RK-38-2013-23.doc  RK-38-2013-23pr01.doc  RK-38-2013-23pr02.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-38-2013-23
NázevDodatek Zřizovací listiny Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
Zpracoval P. Dvořák, Z. Berka
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o předání nemovitého a movitého majetku do hospodaření příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina a současně o vyjmutí stávajícího nemovitého majetku, který byl v rámci pořízení nového majetku odstraněn.
Kraj Vysočina byl investorem stavby Stáje a dojírny se zázemím, stavby hlavní skladovací jímky a stavby přečerpávací jímky, pořizované v rámci stavební akce Školní statek Humpolec - Volné ustájení a odpadové hospodářství . Na výše uvedené stavby bude vydán, místně příslušným odborem výstavby městského úřadu, kolaudační souhlas. Současně došlo, v souvislosti s výstavbou výše uvedených staveb k odstranění stávajícího objektu teletníku , inv. č. DM1812-181209 (pořizovací cena 622 517 Kč, zůstatková cena
583 069 Kč) a k odstranění stávajícího objektu kolna nad teletníkem inv. č. DM1811-181101 (pořizovací cena 426 192,- Kč, zůstatková cena 399 176 Kč).
Současně byl v rámci stavební akce Školní statek Humpolec - Volné ustájení a odpadové hospodářství pořízen i movitý majetek a nehmotný majetek, který bude též předán do hospodaření příspěvkové organizace.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, kterým se upraví rozsah majetku předaného do hospodaření. Dodatek ZL bude předložen k zápisu do katastru nemovitostí.
StanoviskaOŠMS souhlasí s návrhem postupu dle materiálu RK-38-2013-23.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-38-2013-23, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz