Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-66

RK-37-2013-66.doc  RK-37-2013-66pr01.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-37-2013-66
NázevPodstatná změna VII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Zpracoval J. Bína, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 15. 2. 2013 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz II . Tento projekt pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08699 navazuje na projekty ÚSPMP Těchobuz I a III. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácnosti v Horní Cerekvi a Humpolci s celkovou kapacitou 24 uživatelů (o max. počtu 6 osob na domácnost), zázemí pro management a zázemí pro ambulantní služby, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Pelhřimově.

V souvislosti s prováděnou administrativní veřejnosprávní kontrolou a žádostí o dodání dokumentů MPSV vyvstala nutnost provést změny projektu v přílohách projektu Výpočet finanční mezery a dotace a Specifický indikátor . Změna je provedena podle doporučení řídícího orgánu a nebude mít vliv na výši celkového rozpočtu projektu.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-37-2013-66, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-37-2013-66, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu požadovaných MPSV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-37-2013-66, př. 1;
ukládá
* odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-37-2013-66, př. 1;
* odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-37-2013-66, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu požadovaných MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 15. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz