Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-38

RK-37-2013-38.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-37-2013-38
NázevCelostátní soutěž o cenu hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
Zpracoval D. Talpa
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0250/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013 byl vyhlášen šestý ročník celostátní soutěže s názvem Bezpečná nemocnice . Pro letošní ročník bylo zvoleno zastřešující téma soutěže - Bezpečí v péči o oslabeného pacienta . Celostátní soutěž je určena pro lůžková zdravotnická zařízení, která mají sídlo na území naší republiky. Soutěž je od svého třetího ročníku rozdělena do dvou sekcí, a to SEKCE 1: technicko-provozní oblast a SEKCE 2: ošetřovatelsko-medicínská oblast. Termín pro podávání projektů byl od 1. 7. 2013 - 31. 10. 2013.
Pro možnost vyhodnocení celostátní soutěže je třeba jmenovat členy hodnotící komise.
Slavnostní předání ceny hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice bude probíhat 23. ledna 2014 v Horáckém divadle Jihlava. Slavnostní předávání je plánováno včetně kulturního programu.
Návrh řešení Navrhuje se radě kraje jmenovat členy hodnotící komise pro vyhodnocení projektů přijatých v rámci 6. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice .
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
členy hodnotící komise pro vyhodnocení 6. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice :
- Jiří Běhounek - Kraj Vysočina;
- Lukáš Kettner - Zdravotní komise Kraje Vysočina;
- Soňa Měrtlová - Krajský úřad Kraje Vysočina;
- Helena Jungová - Project HOPE - Česká republika, o. p. s.;
- Dana Jurásková - Česká asociace sester, o. s.;
- Jana Kozlíková - Johnson & Johnson s. r. o.;
- Ferdinand Polák - Ministerstvo zdravotnictví ČR;
- David Marx - Spojená akreditační komise ČR, o. p. s.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz