Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-33

RK-37-2013-33.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-37-2013-33
NázevŽádosti do výzvy C4 v rámci OP LZZ Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě
Zpracoval V. Jáchim, V. Kotrbová
Předkládá E. Janoušková
Počet příloh
Popis problémuUsnesením rady kraje 1595/29/2013/RK byla schválena příprava níže popsaných žádostí o spolufinancování projektů z OPLZZ.
Cílem projektů obecně je posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu územní veřejné správy a veřejných služeb.
Zpracovatelé z Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OI )a Oddělení řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina připravili návrh následujících projektů:
* Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 3 194 496 Kč
* Zvýšení kvality řízení a optimalizace procesů KrÚ Kraje Vysočina využitím ICT v celkové výši 4 mil. Kč
* Zvýšení kvality personálního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 2 081 520 mil. Kč.
V současné době stále probíhá hodnocení žádostí, všechny žádosti ale splnily administrativní požadavky a šance na schválení spolufinancování je vysoká.
V případě, že budou projekty doporučeny k financování, bude kraj vyzván k doložení dokladu o zajištění spolufinancování projektu z vlastních zdrojů. Podle navržených harmonogramů by projekty měly být zahájeny 1. 1. 2014. Vzhledem k tomu, že první jednání zastupitelstva v roce 2014 bude v únoru, došlo by v případě schválení projektů k posunům v realizaci.
Návrh řešení Ředitelka sekce ekonomiky a podpory navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit, v případě úspěšného přijetí žádostí všech 3 projektů:
- Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 3 194 496 Kč,
- Zvýšení kvality řízení a optimalizace procesů KrÚ Kraje Vysočina využitím ICT v celkové výši 4 mil. Kč,
- Zvýšení kvality personálního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 2 081 520 mil. Kč
k financování,
* spolufinancování projektů ze zdrojů kraje,
*
* převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 3 194 496 Kč v případě úspěšného přijetí žádosti s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu;
* převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Zvýšení kvality řízení a optimalizace procesů KrÚ Kraje Vysočina využitím ICT v celkové výši 4 mil. Kč v případě úspěšného přijetí žádosti s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu;
* převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Zvýšení kvality personálního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 2 081 520 Kč v případě úspěšného přijetí žádosti s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.

Dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno schvalovat rozpočet kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení. Předpokládané spolufinancování kraje se očekává ve výši 15% z celkového rozpočtu projektů, tj. 1,4 mil. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit v případě úspěšného přijetí žádostí projektů:
- Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 3 194 496 Kč,
- Zvýšení kvality řízení a optimalizace procesů KrÚ Kraje Vysočina využitím ICT v celkové výši 4 mil. Kč,
- Zvýšení kvality personálního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 2 081 520 Kč
k financování;
* schválit spolufinancování uvedených projektů ze zdrojů kraje;
* schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 3 194 496 Kč v případě úspěšného přijetí žádosti s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu;
* schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Zvýšení kvality řízení a optimalizace procesů KrÚ Kraje Vysočina využitím ICT v celkové výši 4 mil. Kč v případě úspěšného přijetí žádosti s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu;
* schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Zvýšení kvality personálního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 2 081 520 Kč v případě úspěšného přijetí žádosti s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost OI, OA, OddRLZ
Termín 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz