Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-31

RK-37-2013-31.doc  RK-37-2013-31pr01.xls
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-37-2013-31
NázevInformace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
Zpracoval V. Kotrbová, M. Nachtnebel
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informaci dle ustanovení čl. 8 odst. 8 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 4/13 (dále jen Pravidla rady kraje ) o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných ve 3. čtvrtletí roku 2013.

Informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných ve 3. čtvrtletí roku 2013 jsou uvedeny v materiálu RK-37-2013-31, př. 1. Zadanou veřejnou zakázkou je zakázka, na jejíž plnění byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem.
Návrh řešení Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OAPŘ ) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných ve 3. čtvrtletí roku 2013 dle materiálu RK-37-2013-31, př. 1.

Dle ustanovení čl. 8 odst. 8 Pravidel rady kraje OAPŘ předloží vždy za uplynulé čtvrtletí Radě Kraje Vysočina informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných ve 3. čtvrtletí roku 2013 dle materiálu RK-37-2013-31, př. 1.
Odpovědnost OAPŘ
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz