Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-29

RK-37-2013-29.doc  RK-37-2013-29pr01.pdf  RK-37-2013-29pr02.pdf
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-37-2013-29
NázevDohoda o narovnání
Zpracoval D. Trtík
Předkládá K. Kotrba
Počet příloh
Popis problémuDopisem ze dne 23. 10. 2013 (materiál RK-37-2013-29, př. 1) se na hejtmana kraje obrátil pan Miloslav Sláma, předseda občanského sdružení Zookontakt Rebeka, se kterým vede kraj soudní spor o částku 157 999,- Kč s příslušenstvím. Dluh vznikl jako bezdůvodné obohacení, kdy občanské sdružení Zookontakt Rebeka provozovalo na pozemcích kraje v Nemocnici Třebíč zookoutek i po výpovědi z nájmu a soudním rozhodnutí o vystěhování. Ke dni 10. 12. 2013 kraj vůči dlužníkům (Miloslav Sláma a Zookontakt Rebeka, o.s.) soudně uplatňuje právo na zaplacení celkové částky 343 942,02 Kč, přičemž pan Miloslav Sláma nyní žádá o prominutí částky spojené s neoprávněným užíváním prostor a souvisejícího zákonného úroku (243 842,02 Kč) s tím, že je připraven nahradit kraji doposud vynaložené soudní výlohy, náklady na exekuci a právní služby poskytované kraji advokátem
(100 100,- Kč). Uzavřením navržené Dohody o narovnání bude ukončen již téměř šest let trvající soudní spor.
Návrh řešení Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání dle materiálu
RK-37-2013-29, př. 2.

Podle § 36 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je rozhodování o prominutí pohledávky vyšší než 200 000,- Kč vyhrazeno zastupitelstvu kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání dle materiálu RK-37-2013-29, př. 2.
Odpovědnost hejtman kraje
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz