Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-20

RK-37-2013-20.doc  RK-37-2013-20pr01.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-37-2013-20
NázevII/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - změna rozpočtu
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem materiálu je vzetí na vědomí Protokolu o provedení změny č. 2 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba , reg. č. CZ.1.11/1.1.00/21.01329 (dále jen Protokol ). Protokol je podkladem pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Důvodem změn obsažených v Protokolu je vliv legislativních změn, úprava rozpočtu dle cen vzešlých z výběrového řízení na stavební práce, prodloužení doby realizace projektu a úprava hodnoty indikátoru.
Návrh řešení Protokol bude předložen Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod jako podklad pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje:
* vzít na vědomí skutečnosti obsažené v materiálu RK-37-2013-20, př. 1;
* uložit odboru dopravy a silničního hospodářství předložit Protokol o provedení změny č. 2 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba dle materiálu RK-37-2013-20, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2013-20, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit Protokol o provedení změny č. 2 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba dle materiálu RK-37-2013-20, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 29. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz