Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-14

RK-37-2013-14.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-37-2013-14
NázevZměna usnesení 0759/15/2013/RK
Zpracoval P. Romanovská
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0759/15/2013/RK ze dne 30. 4. 2013 bylo rozhodnuto uzavřít mimo jiné smlouvu o zřízení věcného břemene na majetku kraje se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400. Jedná se o akci uvedenou pod pořadovým číslem 14 v materiálu RK 15-2013-09 př. 2 s názvem Jihlava, Pančava, rozšíření vedení NN - kabelové vedení NN . Žadatel uvedl v žádosti věcným břemenem dotčený pozemek par. č. 6005/1 v k. ú. Jihlava chybně. Společnost E.ON Distribuce, a.s. podala žádost s novým pozemkem, který bude skutečně dotčen věcným břemenem.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje změnit usnesení 0759/15/2013/RK tak, že u pořadového čísla 14, přílohy č. 2, materiálu RK-15-2013-09 bude nahrazen původně uvedený pozemek par. č. 6005/1 v k. ú. Jihlava pozemkem 6004 v k. ú. Jihlava.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0759/15/2013/RK tak, že, v materiálu RK-15-2013-09, př. 2 se u žádosti o zřízení věcného břemene pod pořadovým číslem 14 pozemek par. č. 6005/1 v k. ú. Jihlava mění na pozemek par. č. 6004 v k. ú. Jihlava.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 23. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz