Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-06

RK-37-2013-06.doc  RK-37-2013-06pr01.doc  RK-37-2013-06pr02.pdf
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-37-2013-06
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/360 k. ú. Křižanov
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/360.
Vlastník pozemků par. č. 2332/52, par. č. 2332/55, par. č. 2332/56 a par. č. 2332/61 v k. ú. Křižanov, zastavěných silnicí navrhuje odprodej citovaných pozemků s ohledem na ukončenou digitalizaci katastrálních map a upřesnění vlastnických hranic. Jelikož se skutečně jedná o pozemky silnicí II. třídy zastavěné, je třeba provést majetkoprávní vypořádání.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání výše citovaných pozemků zastavěných silnicí II/360 s tím, že je třeba získat do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky, které jsou dosud ve vlastnictví fyzické osoby. Kupní cena je navrhována ve standardní výši 50 Kč/m2.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah. Poté bude vypracován dodatek ke zřizovací listině KSÚSV.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v k. ú. Křižanov od vlastníka vedeného v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-37-2013-06, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz